Пример из праксе:

Уколико наручилац у поступку јавне набавке мале вредности објави Одлуку о додели уговора у петак пред крај радног времена, понуђач Одлуку види у понедељак, истог дана пошаље наручиоцу Захтев за увид у документацију и наручилац му одговори на захтев за увид у року од три дана (како је и прописано чланом 63. Закона о јавним набавкама ), понуђачу је већ истекао рок за подношење Захтева за заштиту права. Понуђач иако на увиду уочи битне недостатке који прворангирану понуду чине неприхватљивом нема могућност да уложи благовремени Захтев за заштиту права. Одредбама Закона о јавним набавкама прописано да је рок за поношење захтева за заштиту права, у поступку јавне набавке мале вредности, након објављивања Одлуке о додели уговора, пет дана од дана објављивања одлуке. Како у оваквој ситуацији понуђачи да заштите свој интерес, али и сам поступак јавне набавке? О овоме би свакако требало да се изјасне надлежни органи и организације. Тачније, Републичка комисија би морала усвојити начелни правни став којим ће се разјаснити овакве ситуације и којим ће се омогућити понуђачима да заштите своја права у оваквим и сличним случајевима. Друго решење је да се продуже рокови у поступцима јавних набавки мале вредности.