Уколико наручилац не омогући увид понуђачу који је захтев за увид послао на мејл адресу наручиоца, која није наведена у конкурсној документацији, а са које је наручилац послао захтев за додатним појашњењима понуђачу, да ли је наручилац правилно поступио?

Мишљења смо да у наведеном примеру, наручилац није поступио исправно, већ у супротности са 13. начелним правним ставом Републичке комисије за заштиту права, којим је прописано: „Сматраће се да су наручилац или заинтересовано лице, понуђач, подносилац пријаве или кандидат изабрали комуникацију путем електронске поште или факсом и уколико конкурсну документацију или додатне информације или појашњења, односно понуду, пријаву или захтев за додатним информацијама или појашњењима доставе другој страни са одређене адресе електронске поште или броја факса, па ће се та адреса и број користити и за достављање докумената њима.”

С обзиром да је наручилац у овом случају послао понуђачу захтев за додатним појашњењима са одређене мејл адресе, изабрао је тај мејл као средство комуникације у конкретном поступку јавне набавке. Понуђачи би свакако требало да се придржавају упутстава која су им прописана у конкурсној документацији, али по начелном правном ставу не могу бити ускраћени за увид у понуде уколико су захтев за увид послали на мејл који је наручилац сам изабрао као средство комуникације.