Један од основних циљева Пословног удружења „Понуђачи Србије” јесте заштита интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки. Уколико конкурсна документација није припремљена у складу са Законом о јавним набавкама и уколико су у великој мери дискриминисани понуђачи, Удружење се обраћа наручиоцу Захтевом за измену конкурсне документације у циљу заштите законитости поступка.

У највећем броју случајева наручиоци поступају у складу са нашим примедбама и на нашу иницијативу мењају садржину конкурсне документације, тако да омогуће већу конкуренцију. Сви предлози Удружења су конструктивног карактера у циљу успешне реализације конкретног поступка јавне набавке, како не би дошло до подношења Захтева за заштиту права, непотребног одуговлачења поступка и трошења буџетских средстава.

Пример Захтева за измену конкурсне документације у циљу заштите законитости поступка прочитајте на ЛИНКУ.