ПРВИ СТАВОВИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ НА ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРЕМА НОВОМ ЗЈН

Први ставови Републичке комисије за заштиту права односе се на следеће активности наручиоца и указивања подносиоца захтева у конкретном…