НА ИНИЦИЈАТИВУ УДРУЖЕЊА ОБЈАВЉЕНО МИШЉЕЊЕ КЈН О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА НЕПОСТОЈАЊА ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗA У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНОГ И РАДНОГ ПРАВА

Удружење „Понуђачи Србије" обратило се Канцеларији за јавне набавке молбом за објављивање званичног мишљења у вези са основом за…

ОМОГУЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Поштовани, Обавештавамо вас да је од 07. јула 2021. године омогућено коришћењеПортала јавних набавки наЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ,односно: приказ Портала и…

ОБЈАВЉЕНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Удружење "Понуђачи Србије" обавештава све учеснике у поступцима јавних набавки да је Канцеларија за јавне набавке припремила Смернице за…