Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки успешно је одржало дуго очекивани скуп у оквиру пројекта „Механизми за унапређење конкуренције у јавним набавкама у процесу приступања ЕУ”. Пројекат се реализује уз финансијску помоћ Европске уније у оквиру већег пројекта „Припреми се за учешће” који заједнички спроводе Центар за европске политике, Национална алијанса за локални економски развој и Центар савремене политике, кроз портал European Western Balkans.

Скуп је одржан у Врњачкој Бањи, у хотелу „Tonanti”, 02. октобра 2020. године. Догађају су присуствовали стручњаци из области јавних набавки, заштите конкуренције, представници понуђача, наручилаца и медија.