Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки успешно је организовало и одржало едукативни скуп, 21.септембра, у Београду “Дан јавних набавки – Очекивања од новог Закона”. Интеракција присутних учесника са реномираним стручњацима у области јавних набавки, допринела је остварењу главних циљева радионице:

  • Представљање најактуелније праксе у области јавних набавки и размена мишљења о очекивањима од новог Закона о јавним набавкама.
  • Информисање понуђача и наручилаца у циљу остваривања заједничких интереса – фер тржишна утакмица која омогућава већу конкуренцију.
  • Интеракција присутних полазника са предавачима како би се на основу постављених питања и представљања најчешћих проблема формирали Предлози одредби новог Закона о јавним набавкама.


Прву тему “Прихватљиви, неприхватљиви услови и елементи критеријума за учешће у поступку јавне набавке – досадашња пракса са предлозима Удружења за нова законска решења” представила је Јасмина Марковић стручни консултант у фирми ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

Другу тему “Рокови у поступцима јавних набавки – досадашња пракса са предлозима Удружења за нова законска решења” анализирала је Станица Радовић стручни консултант у фирми ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

Трећу тему “Положај наручилаца и понуђача у поступцима заштите права – предлози за унапређење процедуре заштите права и предлози посебних прописа које би требало ускладити, са посебним освртом на PRAG правила” интерпретирали су Саша Варинац и Александра Литричин, адвокати заједничке адвокатске канцеларије „Varinac & Litričin”.

На крају едукације учесници су попунили Анкете о најчешћим проблемима у поступцима јавних набавки, на основу којих ће Удружење формирати Допуну Предлога одредби Закона о јавним набавкама. Наставићемо са добром праксом едукације и информисања понуђача о најактуелнијој праски у области јавних набавки, у очекивању новог Закона о јавним набавкама.