Стручни тим Удружења свакодневно комуницира са својим члановима , као и другим привредним субјектима заинтересованим за јавне набавке, и разменом искустава и нових сазнања помаже у решавању проблема и недоумица у поступцима јавних набавки.
Улажемо напоре да члановима Удружења благовремено пренесемо тачне информације, али и да их упутимо у новости .
Канцеларија за јавне набавке је на свом сајту ujn.gov.rs објавила је мишљење у вези са применом Члана 118. ЗЈН, а које се односи на изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у поступцима јавних набавки.
Мишљење Канцеларије за јавне набавки можете погледати на следећем ЛИНКУ.