Удружење „Понуђачи Србије“ је стално укључено у праћење дешавања у вези са јавним набавкама и труди се да у сваком моменту да свој допринос за боље разумевање, функционисање и обављање свих послова од стране лица која учествују у поступцима јавних набавки. Овога пута на анализе које је спроводио НАЛЕД у оквиру пројекта „Ефективне јавне набавке у служби економског раста“, уз подршку Шведске агенције за међународни развој СИДА, дала је и свој коментар Станица Антељ, стручни консултант Удружења „Понуђачи Србије“.
Наведеном анализом су обухваћена питања, да ли су електронске набавке допринеле транспарентности поступака јавних набавки пре свега, да ли се повећао број понуда по поступку јавне набавке, какав утицај има нови Портал на спровођење поступака јавних набавки, али и друга питања и недостаци који су и даље присутни приликом спровођења поступака јавних набавки.
Наше Удружење ће настојати и у будућности да заједно са НАЛЕД-ом прати стање јавних набавки и да радимо на унапређењу, а све у циљу задовољства наших чланова и других привредних субјеката који учествују у поступцима јавних набавки.
Текст у вези наведене анализе коју је објавио НАЛЕД приказујемо у целини.