Пословно удружење понуђача Србије успешно је организовало још једну едукацију у области јавних набавки. У оквиру реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – Добра пракса, успешне одлуке” одржана је радионица „Очекивања од новог Закона о јавним набавкама”. Преко 60 понуђача и наручилаца усвојило је нова знања, разменило искуства и поделило очекивања која имају од промене Закона. Главни циљ радионице био је представљање најактуелније праксе у области јавних набавки са освртом на Нацрт новог Закона о јавним набавкама и размена мишљења о очекивањима од новог Закона о јавним набавкама. Како је реализација програма подржана од стране града Крагујевца, радионици је присуствовао Начелник одељења за подршку привреди, господин Зоран Костадиновић, који се испред градске управе за привреду обратио присутнима.

Прву тему „Прихватљиви, неприхватљиви услови и елементи критеријума за учешће у поступку јавне набавке – досадашња пракса са освртом на Нацрт новог Закона о јавним набавкама” представила је Јасмина Марковић, дипл. правник, стручни консултант у фирми ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ са преко 10 година искуства у области јавних набавки.

Другу тему Заштита права у поступку јавне набавке – досадашња пракса кроз одлуке Републичке комисије за заштиту права, са освртом на Нацрт новог Закона о јавним набавкама интерпретирала је учесницима Станица Радовић, дипл. правник са положеним правосудним испитом, стручни консултант у фирми ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

Трећу тему Овлашћења надлежних органа по Нацрту новог Закона о јавним набавкама представио је полазницима Саша Варинац – адвокат, бивши председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Након озбиљних задатих тема, одржана је кратка Панел дискусија „Размена ставова по актуелној пракси”. Пословни секретар Удружења Јована Предојевић, представила је понуђачима и наручиоцима неколико најзанимљивијих примера из праксе. Циљ Панела био је да се кроз интеракцију са присутнима утврди какав став по одређеним актуелним питањима заузимају понуђачи, а какав наручиоци по конкретном примеру.

Удружење ће наставити са позитивном праксом едукације понуђача и наручилаца у циљу унапређења система јавних набавки.