Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки

Адреса: Милоја Павловића 2, ламела 2/2
Град: 34000 Крагујевац, Србија
Телефон: 034 6100086
Е-маил: ponudjacisrbije@gmail.com
ПИБ: 106897861
Матични број: 28031009
Текући рачун: 325-9500700025944-60