НАЧИН ПОСТУПАЊА СА ДОДАТНИМ РАДОВИМА КОЈИ СЕ ПОЈАВЕ НАКОН 1. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ, ОДНОСНО НАКОН ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 91/19, У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗЈН/2019)

НАЧИН ПОСТУПАЊА СА ДОДАТНИМ РАДОВИМА КОЈИ СЕ ПОЈАВЕ НАКОН 1. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ, ОДНОСНО НАКОН ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 91/19, У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗЈН/2019)

Одредбама ЗЈН/2019 су дефинисани случајеви у којима наручиоци имају могућност измене закљученог уговора о јавној набавци, као и услови…
ДА ЛИ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ДУЖАН ДА ПРОДУЖИ МИНИМАЛНИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПЕТ ДАНА, СХОДНО ЧЛАНУ 45. СТАВ 6. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, УКОЛИКО ЗАХТЕВА ДОСТАВУ УЗОРАКА УЗ ПОНУДУ?

ДА ЛИ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ДУЖАН ДА ПРОДУЖИ МИНИМАЛНИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПЕТ ДАНА, СХОДНО ЧЛАНУ 45. СТАВ 6. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, УКОЛИКО ЗАХТЕВА ДОСТАВУ УЗОРАКА УЗ ПОНУДУ?

Чланом 52. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН), којим je регулисан отворени…
Семинар хотел ” Prestige” 27.11.2023

Семинар хотел ” Prestige” 27.11.2023

Иза нас је после дужег времена још један у низу успешно реализованих семинара. Семинар је одржан у хотелу „…