Да ли је непопуњавање свих делова у обрасцу структуре цена разлог за одбијање понуде као неприхватљиве?

Да ли је непопуњавање свих делова у обрасцу структуре цена разлог за одбијање понуде као неприхватљиве?

У пракси јавних набавки често долази до делеме између примене појединих чланова ЗЈН, зато  желимо да разјаснимо нека од…
Да ли је прихватљива понуда са роком извшења услуга мањег од једног дана ако је јединица мере за рок извршења услуга дан?

Да ли је прихватљива понуда са роком извшења услуга мањег од једног дана ако је јединица мере за рок извршења услуга дан?

Приликом приступања конкурсној документацији у циљу креирања понуде за конкретну јавну набавку понуђачи морају да обрате пажњу на све…
Да ли је наручилац  дужан да захтева продужење рока важења понуда у поновљеној стручној оцени уколико су све понуде неприхватљиве?

Да ли је наручилац  дужан да захтева продужење рока важења понуда у поновљеној стручној оцени уколико су све понуде неприхватљиве?

Selective focus of hourglass with green sand on wooden background Већ смо навикли да се у пракси јавних набавки…