Механизам за повећање конкурентности и развој зелених јавних набавки

Механизам за повећање конкурентности и развој зелених јавних набавки

У оквиру реализације програма под покровитељством града Крагујевца„Механизам за повећање конкурентности и развоје зелених јавних набавки“, удружење „Понуђачи Србије“…
Које потврде из суда су довољне да би се доказао да не постоји основ за искључење?

Које потврде из суда су довољне да би се доказао да не постоји основ за искључење?

Чланом 111. 3 ЗЈН дефинисани су основи за искључење које наручиоци обавезно пописују конкурсним документацијама. Добро позната чињеница је…
Мишљење канцеларије за јавне набавке везано за податке који се могу означити као пословна тајна у понуди.

Мишљење канцеларије за јавне набавке везано за податке који се могу означити као пословна тајна у понуди.

Канцеларија за јавне набавке дала је Мишљење везано за питање:УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ОЗНАЧИ ПОВЕРЉИВИМ ОНЕ ПОДАТКЕ КОЈИ НЕ МОГУ ДА…