Које потврде из суда су довољне да би се доказао да не постоји основ за искључење?

Које потврде из суда су довољне да би се доказао да не постоји основ за искључење?

Чланом 111. 3 ЗЈН дефинисани су основи за искључење које наручиоци обавезно пописују конкурсним документацијама. Добро позната чињеница је…
Мишљење канцеларије за јавне набавке везано за податке који се могу означити као пословна тајна у понуди.

Мишљење канцеларије за јавне набавке везано за податке који се могу означити као пословна тајна у понуди.

Канцеларија за јавне набавке дала је Мишљење везано за питање:УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ОЗНАЧИ ПОВЕРЉИВИМ ОНЕ ПОДАТКЕ КОЈИ НЕ МОГУ ДА…
Да ли наручилац има право да захтева од понуђача у критеријумима да имају уведене стандарде минимум годину дана пре објављивања позива за подношење понуде?

Да ли наручилац има право да захтева од понуђача у критеријумима да имају уведене стандарде минимум годину дана пре објављивања позива за подношење понуде?

У пракси се често сусрећемо са специфичним условима, које наручилац захтева од привредних субјеката који подносе понуду. Тако је…