У пракси се веома често сусрећемо са специфичним ситуацијама када су у питању поступци јавних набавки, тако да се трудимо да пре свега нашим члановима увек дамо тачне информације и разрешимо све нејасноће. У последње време углавном је спорна била примена чланова 115. И 126. ЗЈН, а који се односе на испуњеност услова за обављање професионалне делатности као и стандарде осигурања квалитета и стандарде управљања животном средином.
На основу питања пре свега наших чланова, али и неуједначене праксе Републичке комисије која је донела два различита решења за исту ситуацију, обратили смо се Канцеларији за јавне набавке као посебној организацији која даје мишљење о примени одредаба овог закона и других прописа у области јавних набавки.


На наш захтев за давање мишљења Канцеларија је донела следеће Мишљење које Вам преносимо у целини.