Да ли наручилац има право да захтева од понуђача у критеријумима да имају уведене стандарде минимум годину дана пре објављивања позива за подношење понуде?

Да ли наручилац има право да захтева од понуђача у критеријумима да имају уведене стандарде минимум годину дана пре објављивања позива за подношење понуде?

У пракси се често сусрећемо са специфичним условима, које наручилац захтева од привредних субјеката који подносе понуду. Тако је…
Да ли наручиоци могу да пропишу као услов да понуђачи буду уписани у регистру Апр-а под шифром делатности која се односи на предмет јавне набавке?

Да ли наручиоци могу да пропишу као услов да понуђачи буду уписани у регистру Апр-а под шифром делатности која се односи на предмет јавне набавке?

Приликом дефинисања услова у конкурсној документацији, неретко се дешава да наручиоци занемаре нека основна начела и прописе која су…