Шта се дешава када наручилац пропусти да пропише технички и кадровски капацитет ?

Опште је позната чињеница да приликом прописивања услова у конкурсној документацији наручиоци имају на располагању, основе за искључење, као…

Да ли је могуће добити уговор без дозволе надлежног органа за обављање делатности? ( пример медицинских средстава)

Као што знамо у поступцима јавних набавки посао наручилаца је да приликом креирања конкурсне документације воде рачуна о добру,…

Да ли кроз поједине техничке и стручне капацитете за квалитативни избор привредног субјекта наручиоци ограничавају конкуренцију?

У поступцима јавних набавки наручиоци могу да дефинишу прописе у оквиру конкурсне документације у складу са својим потребама, без…