Препоруке за унапређење конкуренције и система јавних набавки на територији града Крагујевца

У оквиру пројекта „ Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције кроз имплементацију новог закона", удружење „Понуђачи Србије"…

Трећа обука за привредне субјекте/понуђаче за примену закона о јавним набавкама

Како настављамо серију онлајн обука из области јавних набавки које организујемо у сарадњи са USAID-om, овог пута обавештавамо све…

Бесплатна онлајн обука за примену закона о заштити узбуњивача и пријављивање корупције

Услед јављања потребе представника приватних предузећа да се упазнају са Законом о заштити узбуњивача као и начинима пријављивања корупције,…