Наше Удружење  је веома активно када је у питању учешће на разним едукативним обукама, семинарима, конференцијама и другим скуповима у којима својим искуством можемо да допринесемо да се пракса у јавним набавкама што боље приближи свим члановима Удружења, али и осталим заинтересованим  лицима који прате наш рад и учествују на обукама и семинарима које ми организујемо, а све у циљу учествовања у поступцима јавних набавки.  Ове године смо успешно реализовали велики број бесплатних радионица  за понуђаче широм Србије у сарадњи са НАЛЕД-ом у оквиру пројекта „Ефективне јавне набавке у служби економског раста“ . Ово је иначе двогодишњи пројекат за унапређење ефикасности и транспарентности јавних набавки у Србији који спроводи НАЛЕД уз подршку  Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида).

Циљ овог пројекта је наставак јачања административних капацитета кроз дисперзију знања, јачање јавно –приватног дијалога и даљи развој дигиталних решења. У оквиру пројекта „Ефективне јавне набавке у служби економског раста“  организовано је и студијско путовање у Берлину у коме су присуствовали представници различитих организација, новинари из различитих медијских кућа, али и председница удружења „Понуђачи Србије“ Јасмина Марковић.

Учесници Пројекта су приликом посете Берлину имали састанке сва три дана. Првог дана организован је сусрет са представницима Немачке мреже за јавне набавке- Мрежа за јавни сектор која окупља експерте и доносиоце одлука из јавног сектора у области јавних набавки у коме су презентоване јавне набавке у Немачкој и омогућена је дискусија на ту тему. Првог дана је такође одржан и састанак са шефом одсека за јавне набавке Аutbahn GmbH des Bundes, у коме су представљене јавне набавке из перспективе овог највећег оператера аутопутева у Европи, као наручиоца који је одговоран за управљање немачким аутопутевима, али и презентација јавних набавки из перспективе невладине организације.

Другог дана посете Берлину учесници Пројекта су имали састанак са представником  Управе Града Берлина за урбани развој, изградњу и становање у коме су представљене  јавне набавке урбаног планиранја и развоја. Тог дана је одржан и састанак са представником Канцеларије за јавне набавке покрајине Branderburg при Централној  канцеларији полиције покрајине Branderburg где је представљена електронска платформа за јединствену обраду уговора у јавним набавкама, свих наручилаца, укључујући и општине, као и састанак  са шефом регионалне канцеларије у Bavarskoj Transparency International у коме су представљене јавне набавке из угла цивилног друштва.

Трећег дана посете учесници су имали прилику да посете Савезно Министарство економских послова и климатске акције, где су  учесницима презентоване јавне набавке у Немачкоj као и глобализација, дигитализација, демографске промене, последња дешавања у ЕУ и енергетска транзиција, као главни изазови за немачку привреду, кроз друштвено  одговорну економију за будућност. Špigel grupu медијску компанију познату по новинарском квалитету и независном извештавању  и истраживачком новинарству.

Немачку телевизију ZDF, немачки јавни сервис и телевизијски емитер, основан од стране свих немачких покрајина, где су им представљене јавне набавке у Немачкој из перспективе медија и привреде уопште. Као и посета Привредној комори и Занатској комори покрајине Брандербург, која је основана због промоција средњих предузећа и учешћа компанија из индустријског сектора, трогивне и заната у јавним уговорима, па су самим тиме представљена јавне набавке из њиховог угла.

Ове посете доприносе  бољем  познавању  система функционисања поступака јавних набавки  у Европи, укључивањем привредних субјеката из различитих делатности и преношењем  њиховог  искуства о значају спровођења права у поступцима јавних набавки. Све то доприноси  да се пре свега постигну  циљеви овог Пројекта а то  је да се кроз промовисање дигиталних решења  омогући већа транспарентност и ефикасност система за планирање и праћење јавних набавки. Јачање улоге цивилног друштва и шире јавности, као и побољшавање и надзор спровођења права у поступцима јавних набавки, укључивањем што већег броја представника различитих организација.

Ми, као Удружење чији је циљ унапређење система јавних набавки кроз јачање конкуренције, сузбијање корупције и уштеда буџетских средстава као  и наши чланови, увек се радо одазивамо оваквим позивима и спремни смо да усвојимо нова знања и искуства као и праксу различитих европских земаља коју можемо да преносимо другим заинтересованим учесницима у поступцима јавних набавки.