Мишљење Канцеларије за јавне набавке у вези примене члана 115. става 2. ЗЈН

Мишљење Канцеларије за јавне набавке у вези примене члана 115. става 2. ЗЈН

Стручни тим Удружења свакодневно комуницира са својим члановима, решавајући њихове недоумице у вези са различитим питањима из области јавних…

ПОНУЂАЧИ И НАРУЧИОЦИ СУ ОТКЛОНИЛИ ДИЛЕМЕ И УПОЗНАЛИ СЕ СА ПРАКСОМ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Удружење „Понуђачи Србије" наставља традицију организовања семинара, те је одржан први у низу у 2021. години (реализован у оквиру…