Удружење „Понуђачи Србије“ је 12.маја одржало веома успешан семинар у Београду намењен свим заинтересованим понуђачима. Наиме после дужег времена окупили смо како наше чланове  тако и заинтересоване понуђаче око веома занимљивих тема које су предавали стручни консултанти из фирме Тендери доо Крагујевац.

Семинар је био подељен на три дела. Прва тема се односила на критеријуме за квалитативни избор привредних субјеката, достављање доказа као и указивања наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној документацији. У овој теми предавач Ђорђе Мијаиловић (стручни консултант, Тендери доо)  је приближио учесницима начине како конципирати питања како би иста била  уважена од стране наручиоца и узета у разматрање чији је главни циљ измена или брисање спорних услова прописаних конкурсном документацијом. Овом темом су такође објашњени  и начини зашто је јако важно приликом указивања наручиоцу на недостатке из конкурсне документације технички добро образложити постављено питање.  Пракса је показала да постоје различита решења Републичке комисије која су донета на тако рећи исте ситуације, где је основна разлика у ствари у начину образложења питања и мишљења понуђача.

Занимљиве ситуације из праксе које се односе на заштиту права пре истека рока за подношење понуда је објаснила председница Удружења и уједно стручни консултант из фирме Тендери доо Јасмина Марковић. Пракса Републичке комисије је једина да кажемо званична пракса на основу које поступају понуђачи, наручиоци и сви други заинтересовани привредни субјекти који учествују у поступцима јавних набавки. Овом темом су кроз практичне примере односно решења Републичке комисије објашњене недоумице и питања која су имали учесници у току семинара.

Велики број питања учесника семинара се односио и на заштиту права у поступцима јавних набавки након донете одлуке о додели уговора. Трећа тема коју је учесницима предавала Станица Антељ ( стручни консултант, Тендери доо) се управо односила на заштиту права у поступцима јавних набавки након донете одлуке. Примерима из праксе су веома јасно објашњене различите ситуације са којима се сусрећу понуђачи, начини и ставови  Републичке комисије донети решењима у којима су разјашњене многе специфичне ситуације из праксе. Овакав начин одржавања семинара у којима су предавачи своје теме базирали на практичним примерима из праксе показао се  веома успешним.

Тим Тендера је и овога пута оправдао поверење учесника и веома посвећено приступио анализи својих тема како би присутнима разјаснили сваку недоумицу и дали конкретан одговор на свако постављено питање. На крају семинара учесници су имали прилику да провере усвојена знања кроз тест питања везана за предаване теме.