Овог месеца је Удружење „Понуђачи Србије” је у складу са епидемиолошким препорукама организовала онлајн редовну седницу Скупштине Удружења која је спроведена 11.фебруара 2022.године. Наиме, на основу Статута седница је одржана електронски, путем зоом платформе, коју је одобрила већина чланова. На овогодишњој седници одлучивало се о Извештају о раду Удружења између две седнице и достављању финансијског извештаја Удружења за 2021.годину, о предлогу за унапређење рада Удружења за 2022.годину, као и о избору органа Удружења.

Све тачке дневног реда присутни чланови су једногласно усвојили. Такође, чланови који нису били у могућности да присуствују седници Скупштине послали су путем мејла писмене сагласности. Можемо рећи да је XIV редовна седница Скупштине Удружења успешно протекла на задовољство свих присутних чланова. Присутни чланови нису имали додатне предлоге али су зато похвалили рад Удружења у протеклих годину дана.

Циљ Удружења је да све наше активности буду спроведене на начин који ће допринети стицању поверења фирми у наш начин прикупљања и пружања информација свим заинтересованим лицима у поступцима јавних набвки, како би уз нашу помоћ и подршку сигурније улазили у поступке јавних набавки и успешно реализовали уговоре у оквиру истих. Наш задатак је да понуђаче што боље упознамо са начином функционисања поступака јавних набавки, као и њиховим могућностима да у истим учествују, али и начинима на основу којих могу да утичу на наручиоца како би поступак водио у складу са прописима из Закона о јавним набавкам.

Враћање поверења у поступке јавних набавки, унапређење конкуренције , сузбијање корупције као и уштеда буџетских средстава на нивоу целе земље су само начини на основу којих Удружење жели да допринесе да се у нашој земљи јавне набавке спроводе на начин у складу са актуелним Законом и да се онемогући одливање новчаних средстава у непознатом правцу