Шта се дешава када наручилац пропусти да пропише технички и кадровски капацитет ?

Опште је позната чињеница да приликом прописивања услова у конкурсној документацији наручиоци имају на располагању, основе за искључење, као…

Да ли је могуће добити уговор без дозволе надлежног органа за обављање делатности? ( пример медицинских средстава)

Као што знамо у поступцима јавних набавки посао наручилаца је да приликом креирања конкурсне документације воде рачуна о добру,…

Препоруке за унапређење конкуренције и система јавних набавки на територији града Крагујевца

У оквиру пројекта „ Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције кроз имплементацију новог закона", удружење „Понуђачи Србије"…