Начин закључења уговора о допунском раду као услов прописан конкурсном документацијом

Начин закључења уговора о допунском раду као услов прописан конкурсном документацијом

Како  би учествовали у жељеним поступцима јавних набавки понуђачи морају да поседују одговарајуће финанскијске и економске капацитете,  техничке и…
Колико је важно добро попунити Изјаву о квалитативном избору привредног субјекта

Колико је важно добро попунити Изјаву о квалитативном избору привредног субјекта

Што се тиче важности  попуњавања Изјаве о квалитативном избору привредног субјекта као и  тачности података који се у исту…

Решавање недоумица понуђача кроз практичне примере

Још један у низу успешно организован семинар од стране Удружења у коме су наши пријатељи, стручни консултанти из консултантске…