Пројектно техничка документација- jавно или не?

Пројектно техничка документација- jавно или не?

Приликом уређења и објављивања конкурсне документације, наручиоци често као њен саставни део прописују и пројектно техничку документацију. У зависности…
Да ли достављање доказа након истека рока од 5 радних дана може да има за резултат прихватљиву понуду?

Да ли достављање доказа након истека рока од 5 радних дана може да има за резултат прихватљиву понуду?

Добро је позната чињеница да су пре доношења одлуке у поступку јавне набавке чија је процењена вредност већа од…
Да ли ће Републичка комисија овога пута донети јасан став и повратити поверење у поступке јавних набавки?

Да ли ће Републичка комисија овога пута донети јасан став и повратити поверење у поступке јавних набавки?

Циљ нашег Удружења је пре свега заштита интереса понуђача у Србији, ми водимо рачуна да се пракса јавних набавки…
Да ли се поседовање техничког капацитета (машина и алата) може доказати преко подизвођача?

Да ли се поседовање техничког капацитета (машина и алата) може доказати преко подизвођача?

У нашим текстовима смо пуно пута писали о условима, критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта као и начинима за…
Да ли наручиоци могу да пропишу као услов да понуђачи буду уписани у регистру Апр-а под шифром делатности која се односи на предмет јавне набавке?

Да ли наручиоци могу да пропишу као услов да понуђачи буду уписани у регистру Апр-а под шифром делатности која се односи на предмет јавне набавке?

Приликом дефинисања услова у конкурсној документацији, неретко се дешава да наручиоци занемаре нека основна начела и прописе која су…