Које потврде из суда су довољне да би се доказао да не постоји основ за искључење?

Које потврде из суда су довољне да би се доказао да не постоји основ за искључење?

Чланом 111. 3 ЗЈН дефинисани су основи за искључење које наручиоци обавезно пописују конкурсним документацијама. Добро позната чињеница је…
Мишљење канцеларије за јавне набавке везано за податке који се могу означити као пословна тајна у понуди.

Мишљење канцеларије за јавне набавке везано за податке који се могу означити као пословна тајна у понуди.

Канцеларија за јавне набавке дала је Мишљење везано за питање:УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ОЗНАЧИ ПОВЕРЉИВИМ ОНЕ ПОДАТКЕ КОЈИ НЕ МОГУ ДА…