Поштовани понуђачи,

Имајући у виду насталу ванредну ситуацију изазвану вирусом COVID 19 Удружење “Понуђачи Србије” одлучило је да на овој страници размењујемо актуелне информације у поступцима јавних набавки.

Испод овог текста, у делу Comments можете писати коментаре, питања, ситуације са којима се сусрећете у овим околностима, да ли имате могућност да припремате понуде, да ли вам је ограничено прикупљање доказа и пропратне документације, каква је процедура у поступцима заштите права, да ли наручиоци обустављају тендере, да ли приликом спровођења поступака јавних набавки поштују одредбе закона о јавним набавкама.

На основу информација које добијемо од вас, у сарадњи са нашим партнерима и стручним консултантима, настојаћемо да вам помогнемо да што боље и успешније превазиђете ванредно стање. Циљ нам је да се настала ситуација реши са што мање штете за пословање привредних субјеката и са што мање злоупотреба.

Унапред се захваљујемо на сарадњи.

УДРУЖЕНИ = СНАЖНИ