Како је објавила на свом сајту 09.01.2014. године Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, анализом постигнутих резултата Републичке комисије у претходном периоду, установљено је да се сваке године бележи веома значајан пораст броја примљених захтева за заштиту права.

У току 2013. године како је навела на свом сајту Републичка комисија за заштиту права примљено је 1595 захтева за заштиту права, што је до сада највећи број захтева за заштиту права примљених у току једне календарске године. Посматрано у периоду од 01.04. до 31. 12. 2013. године, када је почела и примена новог Закона о јавним набавкама, забележен је пораст броја примљених захтева за заштиту права од 38,66% у односу на исти период 2012. године. Истовремено, треба нагласити да одлуке Републичке комисије у почетној фази примене новог закона имају својеврстан значај, с обзиром да стварају потпуно нову праксу у примени материјалног и процесног права, при чему је доследна примена нових прописа и једнако поступање Републичке комисије у истоветним ситуацијама од суштинског значаја за јачање принципа правне сигурности у области јавних набавки.