Одржан трећи семинар Удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки.