Удружењe ,,Понуђачи Србије” и стручни тим консултана из фирме Тендери доо одржали су једнодневни семинар, у петак 06.12.2013. године

Програм семинара био је:

ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ-расправа после сваког примера, предавач Јагода Ратинац дипл. ецц, директор консултантске фирме Тендери д.о.о., Судски вештак економске струке.

Записник, увид у понуде и одлуке у поступцима јавних набавки, предавач Јасмина Марковић, дипломирани правник, стручни консултант у области јавних набавки и Председник удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права на конкурсну документацију са освртом на образац понуде, модел уговора и споразум о заједничкој понуди, предавач Станица Радовић дипломирани правник, стручни консултант фирме Тендери д.о.о.