Консултанти практичари из фирме „Тендери” доо, Крагујевац кроз интерактиви приступ представљају понуђачима нови Закон о јавним набавкама.