Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки успешно је организовало први семинар у 2020. години о Новом Закону о јавним набавкама. Пред око 60 понуђача реномирани стручњаци у области јавних набавки представили су новине које нас очекују применом нових законских решења. Начин подношења понуда путем новог Портала јавних набавки и уопште његово коришћење највише је заинтересовало полазнике. Циљ ове и свих наредних едукација јесте да што боље припремимо понуђаче, али и наручиоце за успешну имплементацију нових законских одредби, јер „инвестиција у знање плаћа најбоље камате”.