Пословно удружење понуђача Србије успешно је организовало још једну едукацију у области јавних набавки. У оквиру реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – Добра пракса, успешне одлуке” одржана је радионица „Очекивања од новог Закона о јавним набавкама”. Преко 60 понуђача и наручилаца усвојило је нова знања, разменило искуства и поделило очекивања која имају од промене Закона. Главни циљ радионице био је представљање најактуелније праксе у области јавних набавки са освртом на Нацрт новог Закона о јавним набавкама и размена мишљења о очекивањима од новог Закона о јавним набавкама. Како је реализација програма подржана од стране града Крагујевца, радионици је присуствовао Начелник одељења за подршку привреди, господин Зоран Костадиновић, који се испред градске управе за привреду обратио присутнима.