Пословно удружење “Понуђачи Србије” одржало је радионицу “Изградња добре праксе у поступцима јавних набавки”, 08.04.2016. године у Београду. Циљ едукације био је да се учесници кроз практичне примере упознају са последицама које је Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама проузроковао у пракси. Предавачи на радионици били су стручни консултанти из фирме “Тендери” д.о.о. из Крагујевца.