Одржана друга радионица у низу у организацији удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки