Удружење „Понуђачи Србије” оправдало је поверење полазника на успешно одржаној радионици „Новине у поступцима јавних набавки и примена у пракси”, што потврђују високе оцене дате у Анкетама задовољства које су на крају радионице попуњавали учесници.

Радионица је одржана у просторијама хотела „Prestige”, 28.10.2016.године.

TEME:

Тема 1:”Примена оквирног споразума и преговарачког поступка у пракси” (садржина оквирног споразума, правила примене оквирног споразума, критеријуми и услови за доделу уговора; правила преговарања, спровођење поступка преговарања уколико је наручилац добио све неприхватљиве понуде или спроводи поступак по хитности )

Тема 2: ”Докази испуњености додатних услова и рокова значајних за понуђаче у поступцима јавних набавки” (додатни услови који се најчешће појављују у конкурсним документацијама и како исти утичу на припрему прихватљиве понуде, значајни рокови за праксу понуђача у поступцима јавних набавки)

Тема 3: ”Актуелна пракса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – мериторне одлуке” (Ставови Републичке комисије кроз праксу донетих Решења, основаност – неоснованост поднетих Захтева за заштиту права)