СЕМИНАР
УТИЦАЈ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НА ПРАКСУ ПОНУЂАЧА
Хотел “Prestige”, Београд, 18. 09. 2015. год
Организатор: Удружење „Понуђачи Србије”
Програм семинара:

  1. Припремање прихватљиве понуде са аспекта измењеног и допуњеног Закона о јавним набавкама
  2. Поступци у јавним набавкама и рокови, са кратким освртом на заштиту права понуђача