У оквиру реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције”, Удружење „Понуђачи Србије” успешно је организовало семинар о новом Закону о јавним набавкама и новом порталу. Програм је финансијски подржан од стране града Крагујевца, са општим циљем унапређења конкуренције у поступцима јавних набавки.
Пред око 70 понуђача и наручилаца, уз поштовање свих мера, експерти из области јавних набавки упознали су учеснике са одредбама новог закона и функционисањем новог портала јавних набавки.