Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки вратила је “Електропривреди Србије” на поновно одлучивање поступак набавке опреме за Термоелектрану “Никола Тесла Б”, објавио је у недељу, 7. фебруара 2016. године, Војвођански истраживачко-аналитички центар. ЕПС је 16. децембра 2015. године, доделио посао набавке опреме групи понуђача коју представља пољска компанија “Рафако”, уз минимално учешће домаћих компанија, иако је та компанија доставила већу понуду од конзорцијума који чине искључиво домаће компаније. Домаћи конзорцијум је потом доставио захтев за заштиту права Републичкој комисији, која је делимично уважила тај приговор и 26. јануара ове године вратила ЕПС-у поступак на поновно одлучивање. Процењена вредност јавне набавке износи 1.755.000.000 динара. За разлику од понуде “Рафака” од 1.710.296.268 динара, домаћи конзорцијум понудио је цену од 1.433.034.983 динара. Критеријум за одабир понуђача била је најнижа цена, али је понуда домаћих компанија проглашена неприхватљивом па није ни рангирана, те је уговор додељен страној компанији која је једина остала у игри. Понуду домаћег конзорцијума ЕПС је одбио јер наводно нису доставили валидну документацију да су у претходних пет година испоручивали овакву опрему у вредности већој од милијарду динара. Такође, понуда је одбијена и због спора око инжењера за надзор, јер наводно није довољно стручан. У домаћем конзорцијуму одбацили су те аргументе ЕПС-а. Грађански надзорник у конкретном поступку, “Понуђачи Србије”, оценили су да је било повољније за економичност поступка да је уговор додељен понуђачу са нижом ценом. Ово удружење такође обавља надзор и у поступку јавне набавке услуга ванлинијског превоза запослених у ЕПС-у, где су одлучили да покрену поступак заштите права, јер је ЕПС поставио услове који нису примерени предмету јавне набавке.

извор eKapija