На конференцији за новинаре, која је одржана у среду 18.04.2012 године у Медија центру, удружење Понуђачи Србије је, у сарадњи са порталом www.tenderi.com, изнело јединствене податке анализе јавних набавки у Србији за 2011. годину. На конференцији су учествовали Јасмина Марковић, председница удружења Понуђачи Србије и Јагода Ратинац, судски вештак економско-финансијске струке и директорка Тендери д.о.о.

“У већини привредних грана у Србији, у току 2011. године, забележен је пораст броја јавних набавки у односу на 2010. годину, из чега се може исправно закључити да Србија троши знатно више новца у овом сегменту пословања него раније. Највећи раст од чак 32.7% расписаних тендера у току 2011. године био је у области набавке путничких аутомобила и специјалних путничких аутомобила”, саопштила је Јасмина Марковић, председница удружења Понуђачи Србије.

Процењена вредност јавних набавки, према подацима Министарства финансија, за 2011. годину износи 350-400 милијарди динара. За првих шест месеци 2011. године реализовано је 122,5 милијарди динара. За другу половину 2011. још нису објављени подаци, али се процењује да це бити исто толико, што укупно чини 250 милијади динара. Поставља се питање где је остатак средстава, од 250 милијарди до процењених 350-400 милијарди динара, те да ли се ови “преноси средстава” обављају без објављивања јавног конкурса.

Веома је битан и податак Управе за јавне набавке да константно опада број учесника по тендеру:

  1. – 7,5 понуда по поступку (година када је уведен Закон о јавним набавкама)

“Ове цифре нам показују да је, када су покренуте јавне набавке, постојала неверица међу понуђачима, али је ипак забележен значајан број понуда по једној поруџбини. У 2003. постоји известан раст, али зато од 2004. године наовамо број понуда константно пада, тако да у 2011. години имамо свега 3,17 понуда по једној јавној набавци. Ако се овако настави, ускоро ћемо имати само једног понуђача на сваком тендеру, што значи да постоје веома лоши услови и бројни проблеми на које они наилазе у току сваке процедуре јавне набавке”, изјавила је Јагода Ратинац, судска вештакиња економско-финансијске струке и директорка фирме Тендери д.о.о, осврћући се на податке Управе за јавне набавке.

Извор Вести