FB-IMG-1652775933201-3
FB-IMG-1652775933201-3
IMG-20462632e1e3284b4a9ce200c6d82fb1-V
IMG-20462632e1e3284b4a9ce200c6d82fb1-V
IMG-187713f75a2c53b0d7cbbe0ebbaa4576-V
IMG-187713f75a2c53b0d7cbbe0ebbaa4576-V
previous arrow
next arrow

Удружење “Понуђачи Србије” у поступцима јавних набавки јe стручно, невладино, непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева и права у поступцима јавних набавки и заштити интересе понуђача Србије уз поштовање принципа законитости, ефикасности и транспарентности јавних набавки.

Оснивачка скупштина удружења је одржана 09. децембра 2010. године и тај дан се бележи као дан Удружења ,, Понуђачи Србије”, а уједно је и светски дан борбе против корупције.


Визија: Да Удружење постане институционални партнер у борби за унапређење система јавних набавки, кроз унапређење конкуренције, сузбијање корупције и уштеду буџетских средстава.


Мисија удружења:

Заштита интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки

Да се као јако Удржење повеже са надлежним институцијама, ресорним министарствима и другим државним институцијама ради учешћа у креирању, изменама и доношењу Законских прописа и пратећих аката везаних за област јавних набавки и трошења јавних средстава које грађани Србије уплаћују кроз порезе и таксе.

Да објављује извештаје о искуствима понуђача из праке.

Да помаже институцијама и појединцима који су суочени са неправилностима у примени прописа о јавним набавкама.

Све ове активности Удружење понуђача спроводи у намери да на тржишту Србије створи позитивну климу тржишног пословања без коруптивних изазова, а све у циљу уређења поступака јавних набавки а како би се фирмама у Србији вратило поверење у јавне набавке, а дрђави Србији смањило огромно одливање новчаних средстава у непознатом правцу.


Циљеви Удружења су
Отклањање недостатака у поступцима јавних набавки; унапређење транспарентности, јавности и одговорности у поступцима јавних набавки; унапређење тржишних услова у поступцима јавних набаки; унапређење квалитета понуда; ставарње услова за већу и фер конкуренцију; подизање нивоа законитости и правичности; заштита права у поступцима јавних набавки; организовање семинара и радионица; стручно образовање и усавршавање чланова; заједнички промотивни наступи на сајмовима и презентацијама; цивилна контрола јавности и трошења јавних средстава.


Ради остваривања својих циљева удружење ће се пре свега бавити следећим пословима и задацима:

  • Повезивање са надлежним институцијама, ресорним министарствима и другим државним институцијама ради учешћа у креирању, изменама и доношењу законских прописа и пратећих аката везаних за област јавних набавки и трошење јавних средстава;
  • Обезбеђивање стручних консултација, саветовања и семинара и повезивање чланова са истраживачким институтима и агенцијама из области јавних набавки;
  • Организовање едукативних радионица за стручно образовање и усавршавања чланова удружења и других заинтересованих из области јавних набавки и застите права понуђача у јавним набавкама;
  • Повезивањем чланова Удружења са сличним удружењима у циљу ефикасније борбе против неправилности у поступцима јавних набавки;
  • Објављивање извештаја о искуствима понуђача из праксе након спроведеног истраживања са запажањима, у посебним публикацијама, билтену Удружења као и у другим медијима;
  • Помоћ институцијама и појединцима који су суочени са неправилностима у примени прописа о јавним набавкама;
  • Позитивно представљање Пословног удружења, чланова – понуђача у процесима јавних набавки;
  • Спровођење Професионалног кодекса чланова Удружења.