Пословно удружење “Понуђачи Србије” успешно је одржало IX редовну седницу Скупштине Удружења “Добри планови – добре одлуке”. Седница је одржана 09.12.2016. године у просторијама хотела “Крагујевац”, у Крагујевцу, на светски дан борбе против корупције.

На седници је разматран следећи дневни ред:

Уводна реч председника – добродошлица члановима
Извештај о раду Удружења између две седнице
Изгласавање и именовање члана Надзорног одбора
Представљање резултата истраживања – Анализа конкурентности поступака јавних набавки
Представљање Предлога активности Удружења за 2017. годину
Предлози за унапређење рада Удружења – Разно