Пословно удружење Понуђачи Србије основано је у Крагујевцу а залагаће се за увођење фер и тржишне конкуренције у поступцима јавних набавки.