Пословно удружење „Понуђачи Србије” након успешно организованог семинара у Београду, а на иницијативу понуђача широм Србије, организује још један семинар на тему Измена и допуна Закона о јавним набавкама. Изменом и допуном Закона о јавним набавкама обухваћено је 98 чланова и без њихове правилне примене нећете бити у могућности да припремите и поднесете прихватљиву понуду. Стога Вас позивамо да 29. октобра 2015. године присуствујете семинару у Новом Саду.

СЕМИНАР

УТИЦАЈ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НА ПРАКСУ ПОНУЂАЧА

Хотел “Аурора”, Нови Сад, 29. 10. 2015. год

Организатор: Удружење „Понуђачи Србије”

Одмах након семинара и организованог ручка за учеснике, Удружење понуђача Вас позива да учествујете на организованој панел дискусији:

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

КОЛИКО ЋЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

УТИЦАТИ НА ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И УШТЕДЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

СА ПОЧЕТКОМ У 14 сати

Због актуелности тема и ограниченог броја учесника, молимо Вас да Ваше пријаве пошаљете најкасније до петка 23. 10. 2015. године на мејл jovanaponudjacisrbije@gmail.com