Удружење “Понуђачи Србије”, након успешног семинара организованог 12.02.2013. године, организовало је семинар 28.02.2013. године у Хотелу “Престиге” у Београду.Предавачи из консултантске фирме “Тендери д.о.о. Крагујевац” представљају понуђачима најбитније сегменте новог Закона о јавним набавкама, шта је то ново по новом Закону о јавним набавкама важне информације за понуђаче, поступци, услови и начин доказивања испуњености услова и вредновање пондера у јавним набавкама, одговорност у јавним набавкама, заштита права и ништавост уговора, као и расправу са аспекта праксе уз најзначајније сугестије.

Полазници семинара су исказали велико задовољство и похвале о одслушаном семинару који се разликује од осталих семинара на сличне теме.