Пословно удружење “Понуђачи Србије” наставља са добро познатом традицијом одржавања успешних семинара за понуђаче. Задовољство нам је да изнова и изнова обогаћујемо искуства понуђача кроз изношење најновијих примера из праксе, као и кроз давање смерница на који начин да заштите своја права.

Са наших едукација понуђачи увек одлазе богатији бар за једно ново искуство. Овога пута актуелне теме интерпретирали су стручни консултанти из фирме “Тендери” доо из Крагујевца. По избору чланова Удружења, анализиране су следеће теме: “Заједничка понуда и понуда са подизвођачем”, “Додатни услови” и “Елементи критеријума са уговорима у поступцима јавних набавки”. На основу теста знања који је урађен на крају семинара, закључили смо да су понуђачи одлично усвојили нова знања и утврдили стара, што је управо и циљ наших едукација. Удружење ће и даље наставити да обучава понуђаче широм Србије у циљу заштите њихових интереса, али такође и заштите јавног интереса у поступцима јавних набавки.