Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки успешно је организовало први семинар у 2020. години о Новом Закону о јавним набавкама. Пред око 60 понуђача реномирани стручњаци у области јавних набавки представили су новине које нас очекују применом нових законских решења. Начин подношења понуда путем новог Портала јавних набавки и уопште његово коришћење највише је заинтересовало полазнике. Циљ ове и свих наредних едукација јесте да што боље припремимо понуђаче, али и наручиоце за успешну имплементацију нових законских одредби, јер „инвестиција у знање плаћа најбоље камате”.

Прву тему УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (квалификација за учешће у отвореном поступку јавне набавке – основи за искључење, критеријуми за избор привредног субјекта, начин доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, докази о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, критеријуми за доделу уговора, укратко о роковима) детаљно је учесницима представила Јасмина Марковић, стручни консултант из фирме ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

Другу тему НОВИ ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ- ПРИПРЕМА И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (подношење, пријем и отварање понуда електронским путем – начин подношење, поступак отварања понуда, записник са отварања понуда, важење понуда, трошкови припремања понуда, рокови, стручна оцена понуда, практични примери) представила је Станица Радовић, стручни консултант из фирме ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

Трећу тему ДОДЕЛА УГОВОРА, ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА, МОГУЋЕ ИЗМЕНЕ И ЗАШТИТА ПРАВА (услови за закључење уговора, електронска форма уговора, извршење и измене уговора о јавној набавци, општа правила о измени уговора, промена уговорне стране, замена подизвођача, новине у поступку заштите права) учесницима су интерпретирали адвокати Александра Литричин и Саша Варинац.

Удружење наставља са позитивном праксом организовања обука за понуђаче и наручиоце о Новом Закону о јавним набавкама. У оквиру Програма „Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције”, уз подршку града Крагујевца, следећа обука биће одржана у хотелу „Шумарице” у Крагујевцу, 15. априла 2020. године. Придружите нам се у остварењу заједничких интереса и упознајте се на време са изазовима које доносе нова законска решења.

ГАЛЕРИЈУ СЛИКА ПОГЛЕДАЈТЕ НА ЛИНКУ.