Удружење понуђача Србије

у сарадњи са Тендери д.о.о. организује једнодневни семинар

“Путоказ за успешне јавне набавке”

који се одржава у четвртак 26.01.2012. године, са почетком у 10 сати, у Крагујевцу, улица Светозара Марковића број 7 (сала “Дуга”):

Програм семинара:

Правни и системски оквир јавних набавки у Србији – шанса за понуђачеЗначај правилног рачунања рокова у јавним набавкамаКритеријуми за избор најповољније понуде – предност понуђача

Након семинара округли сто са темом:

Коруптивни изазови у јавним набавкама – како их анулирати

Предавачи:

Јагода Ратинац дип. ецц, директор Тендери д.о.о., Судски вештак економске струке у области јавних набавкиЈасмина Марковић, дип. правник, председница Удружења понуђача Србије

Котизација обухвата: Једнодневну едукацију, пропагандни материјал, послужење у време кратких пауза, коктел, умрежавање и размену искустава са осталим полазницима из других компанија, консултације са предавачима након семинара.