Консултанти практичари из фирме „Тендери” доо, Крагујевац кроз интерактиви приступ представљају понуђачима нови Закон о јавним набавкама.

О позитивним искуствима оваквог приступа најбоље говори чињеница да је Удружење „Понуђачи Србије”, након успешне реализације семинара 12.02.2013. године, у Београду, хотел „Престиге” организовало још два семинара. По исказаним интересовањима, попуњена су сва места за семинар 28.02.2013. године, као и за семинар 6. марта 2013. године, који се о новом Закону о јавним набавкама одржавају такође у Београду, хотел „Престиге”. Задовљство је да су полазници првог семинара мејловима исказали захвалност на одслушаном изузетно занимљивом и успешном семинару, који се у моногоме разликује од семинара на ову тему. За други семинар пријавили су своје сараднике из исте фирме, што значи, да се сазнања која су полазници добили, кроз интреактивни разговор са нашим консултантима не могу преносити, већ свако треба на свој начин да их усвоји, а потом примени у пракси.