У оквиру реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета, Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, уз подршку града Крагујевца, одржало је још једну успешну радионицу, за наручиоце. Радионица је одржана 05. јула 2017. године, у хотелу „Крагујевац”, у Крагујевцу. Главни циљ Програма је „помирење” наручилаца и понуђача, како би схватили да су партнери у поступцима јавних набавки и да само заједничким деловањем може доћи до повећања конкуренције на тржишту, подношења већег броја понуда по поступку и рационалнијег трошења буџетских средстава.

Велико нам је задовољство што су се наручиоци из Крагујевца и околине одазвали нашем позиву и дали допринос реализацији Програма. Представници јавних предузећа, школа и обданишта постављали су питања нашим предавачима и међусобно размењивали искуства.

Прву тему „Планирање јавних набавки и измене плана” присутнима је интерпретирала Јасмина Марковић ( дипломирани правник, стручни консултант у фирми „Тендери доо” из Крагујевца ). Док је другу тему „Добра конкурсна документација – предуслов за припрему прихватљиве понуде” презентовала Станица Радовић (дипломирани правник са положеним правосудним испитом, стручни консултант у фирми „Тендери доо” )

Едукација је уоквирена темом „Оквирни споразум”, коју је анализирао и представио присутнима Др Марко Шпилер ( оснивач и директор Центра за менаџмент набавки, стручњак у области јавних набавки ), партнер Удружења у реализацији Програма.

Наручиоцима се испред Управе града Крагујевца за привреду, обратио господин Зоран Костадиновић. Скренуо је пажњу учесницима да пажљиво припремају План јавних набавки како би успешно покренули поступак јавне набавке. Такође, указао им је на значај добро припремљене конкурсне документације, која треба да допринесе подношењу већег броја понуда по поступку и повећању конкуренције.

Госпођа Јагода Ратинац, директорка фирме „Тендери доо”, партнер Удружења у реализацији Програма је заједно са предавачима учествовала у дискусији и са присутнима разменила значајна искуства.

На основу анкета које су учесници попуњавали, али и на основу неформалних разговора са наручиоцима закључили смо да су задовољни организацијом и предавачима, али и да су са радионице отишли са доста нових информација.

На крају године Удружење ће организовати Конференцију „Дан јавних набавки”, која ће бити намењена свим понуђачима, свим наручиоцима, као и свим осталим органима и организацијама које деле исте или сличне циљеве. Конференција ће бити једнодневна, у циљу размене искуства ради унапређења пословног и привредног амбијента на територији града Крагујевца и Републике Србије.