Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки и овога пута оправдало је поверење понуђача широм Србије. Дана 10.05.2019. године у Београду,успешно је одржана радионица „Шта доноси нови Закон о јавним набавкама – Путоказ за успешну примену”. Сврха едукације била је информисање учесника шта су очекивања од новог Закона о јавним набавкама, са освртом на досадашњу праксу.

Теме су презентовали стручни консултанти из фирме ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, Јасмина Марковић и Станица Радовић, као и адвокати из заједничке адвокатске канцеларије „Varinac & Litricin”, Александра Литричин и Саша Варинац.

Након одржаног предавања, учесници су били у прилици да добију одговоре на постављена питања. На основу попуњених анкета задовољства и добијених високих оцена, можемо закључити да је Удружење понуђача Србије наставило добру праксу едукације својих чланова и понуђача из целе Србије. У сусрет новом Закону о јавним набавкама, наставићемо да постављамо смернице и путоказе који ће допринети бољем разумевању и успешнијој примени нових законских решења.